“อาหารเดลิเวอรี่” 1 ใน New Normal

รศ.ดร.สุขุม เฉลยทรัพย์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

            ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา สถานการณ์เฝ้าระวังโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็น “ อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หรือ “ทำงานที่บ้าน” (WFH) ดูจะเป็นการบีบบังคับทางอ้อมที่ ทำให้พฤติกรรมต่าง ๆ ค่อยปรับเปลี่ยนไป ระยะแรกก็คิดว่า “เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า” นาน ๆ  เข้าเริ่มจะเกิดความเคยชิน โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่ต้องกินเป็นประจำวันละ 3 มื้อ

            หลาย ๆ คน เริ่มต้นจากหาอาหารการกินยากลำบาก  ร้านอาหารก็ปิดตลอดเพราะถือว่าเป็นแหล่งแออัดเสี่ยงที่จะติด โควิด-19  ยิ่งมีมาตรการจากรัฐบาลกรณีสถานการณ์ฉุกเฉิน  ทำให้ต้องสั่ง “อาหารเดลิเวอรี่”  แรก ๆ อาจจะเป็นภาวะจำยอม แต่เมื่อเกิดความสะดวก รวดเร็ว เลือกได้หลากหลายร้าน   สามารถกดแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน รวมทั้งจ่ายค่าอาหารผ่านอินเตอร์เน็ตแบงก์กิ้งได้อีกด้วย  จึงทำให้  New Normal ด้านการกินอยู่เข้ามาแทนที่แบบเดิม ๆ โดยไม่รู้ตัว…

            ข้อมูลหลาย ๆ อย่างเกี่ยวกับอาหารการกินในยุคโควิด-19 ที่น่าสนใจและไม่ควรมองข้าม ได้แก่

– ช่วงโควิด–19 บริการอาหารเดลิเวอรี่เติบโตกว่าช่วงธรรมดาถึง 3 เท่า

– เทรนด์การสั่งอาหารจากเดิมก่อน โควิด-19 ระบาด ลูกค้าส่วนใหญ่จะสั่งเครื่องดื่มและของหวานมากที่สุด แต่พอมีมาตรการ WFH การสั่งอาหารเดลิเวอรี่จะเน้นอาหารคาวเป็นหลัก  โดยเฉพาะมื้อเที่ยงและมื้อค่ำ

– อาหารที่มียอดเติบโตและคนสั่งมากที่สุด คือประเภทชาบู-ปิ้งย่าง เพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า

– การใช้บริการ “อาหารเดลิเวอรี่” แม้จะเป็นช่วงเพียง 2 เดือน แต่จำนวนไม่น้อยที่เริ่มเสพติด         ทั้งความสะดวกสบาย รวดเร็ว ทำให้ยอดลูกค้าใหม่ของอาหารเดลิเวอรี่เพิ่มขึ้นทันตาเห็นทีเดียว

– การเพิ่มการให้บริการของ “อาหารเดลิเวอรี่” ที่เปรียบได้ว่า “ผุดขึ้นราวดอกเห็ด”

มีรายงานที่น่าสนใจจากงาน LIVE EVENT LINE FOR BUSINESS ภายใต้หัวข้อ THAILAND NOW AND NEXT AFTER COVID-19 จัดโดยไลน์ประเทศไทย มีข้อมูลน่าสนใจคือ พฤติกรรมผู้บริโภคไทยได้เปลี่ยนไปจากก่อน โควิด-19 ระบาด โดยฉายภาพให้เห็นว่า  เทรนด์ผู้บริโภคไทยในก้าวต่อไปหลังสถานการณ์ โควิด-19   เมื่อยุติการกักตัวอยู่บ้านได้เปลี่ยนพฤติกรรมการรับสื่อและการบริโภคของผู้คนเน้นช่องทางออนไลน์มากขึ้น  และมีแนวโน้มจะกลายเป็น พฤติกรรมถาวรแม้ โควิด-19 จะดีขึ้นในอนาคต

การสั่งอาหารผ่านแอพลิเคชัน รวมถึงการใช้แอพลิเคชันออกกำลังกายหรือเกี่ยวกับสุขภาพกลายมาเป็นตัวเลือกสำคัญในช่วงการเว้นระยะห่างทางสังคมและทำงานจากที่บ้าน (Work From Home)    อีกทั้งแบรนด์และสินค้าในประเทศเองมีแนวโน้มได้รับความนิยมสูงขึ้น  เนื่องจากผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าที่ไม่ต้องส่งระยะไกล หรือใช้เวลานาน  จึงเป็นโอกาสสำคัญสำหรับผู้ประกอบการและแบรนด์สินค้าไทยจะผลักดันสินค้าตัวเองมากยิ่งขึ้น  นอกจากนี้โซเชียลมีเดียยังได้กลายเป็นสื่อกระแสหลักและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค  กลายเป็นช่องทางที่ผู้บริโภคหันมาให้ความสำคัญ  โดยพบว่าคนมีพฤติกรรมเข้าไปอ่านข่าวสารโดยเฉลี่ยถึง 12 ครั้งต่อสัปดาห์

รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นของคนไทยยุค โควิด-19 จากผลสำรวจอีกชิ้นหนึ่งของสวนดุสิตโพล ที่ทำให้ผู้ให้บริการ

            New normal เกี่ยวกับความสะอาด ถูกหลักอนามัย ตัวเลขสูงถึง 97.73% โดยสะท้อนผ่าน         สวนดุสิตโพล ของกลุ่มตัวอย่างใช้บริการอาหารเดลิเวอรี่  จำนวน 1,043 คน  แม้ว่าการสำรวจการบริโภคอาหารทุกครั้งความสะอาดกับความอร่อยถูกปากสูสีกัน แต่ครั้งนี้อิทธิพลของ โควิด-19 ทำเอาความสะอาดชนะขาดลอย

            โควิด –19 ได้ต่อยอดคำว่า “อาหารสะอาด” ไปถึงที่มาของการผลิตอาหารรวมถึงกระบวนการจัดส่งอาหารสด อาหารแปรรูป ผัก ผลไม้ต่าง ๆ ที่ผู้บริโภคใส่ใจมากขึ้น เรียกว่า “วัตถุดิบ” ที่ใช้ประกอบอาหารจะอยู่ในสายตาและความคิดคำนึงของผู้บริโภคโดยตลอดเวลา มิใช่ว่าจะเลือกแค่ “เมนูอาหาร” เท่านั้น

            “สารอาหารอะไรบ้างที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกัน”  จะเป็นคำถามที่ร้านอาหารเดลิเวอรี่ถูกถามหาบ่อย ๆ คงไม่ใช่แค่อาหารสุขภาพเท่านั้น

            พฤติกรรมต่าง ๆ ที่เป็น New normal เหล่านี้ ถ้าไม่บอกว่าเป็นผลพวงจาก โควิด – 19 แล้วจะบอกว่ามาจากอะไร?          สงสัยมั๊ยครับ! ว่าทำไม?  โควิด-19 มีอิทธิพลมากจริง ๆ